top of page

Tot het seizoen 2014-2015 werkten we onze thuiswedstrijden af in het sportcentrum Peerdsbos.
Nu organiseren we in de paasvakantie hier onze sportkampen.
In december 2011 behaalde het Autonoom Provinciebedrijf Sport voor deze
sportaccommodatie het ISO-14001- certificaat. Dit is een internationale norm die gebruikt wordt
om bij organisaties (bedrijven, overheden, ...) een efficiënt milieumanagementsysteem op
te zetten en te certificeren.

Een milieumanagementsysteem stroomlijnt en concretiseert de belangrijkste doelstellingen
inzake milieubeheer. Volgende doelstellingen springen in het oog:

  • ervoor zorg dragen dat de provincie voldoet aan alle wettelijke en andere milieu - eisen;

  • de milieu-impact in kaart brengen;

  • milieuzorg invoegen in alle onderdelen van de provincie;

  • de milieu-impact onder controle hebben en waar mogelijk beperken;

  • afspraken vastleggen en ervoor zorgen dat gerealiseerde verbeteringen niet verloren gaan.

Meer informatie is terug te vinden op de website van ISO (The International Organization for Standardization) en van de provincie Antwerpen.

peerdsbos.jpg
bottom of page