top of page

Sporten doe je spoorloos!

‘Ecosportief’ is een initiatief van het ISB (Vlaams Instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid). The Green Puffins namen deel als piloot aan het project Ecosportieve sportclub en ondertekenden hiertoe het charter voor sportclubs ‘Ecosportief, sporten doe je spoorloos’.

Doel van dit charter is een klimaat te creëren waarin sportclubs kunnen tonen dat ze met ecosportiviteit aan de slag gaan. Dat wil zeggen, clubs die zich inzetten om hun ecologische voetafdruk te verminderen en verantwoord omgaan met energie, water, materialen, afval en natuurgebieden (dit laatste in geval van toepassing op de sporttak). Dit charter is een engagementsverklaring en geen resultaatsrapport.

De zes ecosportieve principes van het Charter zijn:

  1. We voorkomen energie en waterverspilling.

  2. We kiezen voor duurzame verplaatsingen.

  3. We voorkomen voedselverspilling en kiezen voor duurzame voeding.

  4. We verminderen onze afval en gebruiken duurzame materialen en producten.

  5. Als we in de natuur sporten gaan we respectvol met planten en dieren om.

  6. We communiceren over onze ecosportieve acties met interne en externe betrokkenen.


Zelf aan de slag?


Wil je zelf met je sportorganisatie je impact op het milieu en de omgeving verminderen? Wil je het energie- en waterverbruik beperken, je aankoopbeleid vergroenen, je voetafdruk verlagen, een duurzaam sportevenement of een campagne ‘Sporten doe je spoorloos’ organiseren?
Neem dan zeker ook eens een kijkje op de www.ecosportief.be of neem contact op met info@ecosportief.be!

bottom of page