top of page

Voor onze wedstrijdbal hebben we bewust gekozen voor een zaalvoetbal met het fairtradelabel.
Voetballen worden voor 73 % in Pakistan gemaakt.Dikwijls gebeurt dit thuis of in kleine naaiateliers.
Vaak voeren kinderen tegen een spotprijs het stikwerk uit. Onderwijs kennen ze niet.

Een zaalvoetbal met het Fairtrade label geeft de garantie dat de bal er niet gekomen is met
behulp van kinderarbeid. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) voert hieromtrent controles uit.

Ook voor onze sportkampen kiezen we bewust voor fairtrade voet –en handballen.
We verduidelijken zowel de ouders als de deelnemertjes waarom we deze keuze maken. 

Wie hierover meer wil lezen of zelf een eerlijk voetbal wenst aan te kopen: 

www.indianet.nl/a0004.html
www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120607_00176059
www.fairtradesport.nl

bal.gif
ballen_sportkamp.jpg
bottom of page